پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنید

تحقیق,دانلود تحقیق,پاورپوینت,علوم پزشكی,پزشكی,قند خون,كنترل قند خون,چگونه قند خون خود را كنترل كنید|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنید

برای اندازه گیری قند خون، شما به یك گلوكز سنج (گلوكومتر) و وسایل همراه آن نیاز داریدكه شامل موارد زیر می باشد:
لنست (نیشتر)
كلاهك ویژه نیشتر زدن به برجستگی انگشت
كلاهك ویژه نیشتر زدن برای محل برجسته دیگر
گلوكز سنج (گلوكومتر)
ابزار نیشتر زدن (محل قرار دادن لنست)
شاخص برای اندازه گیری عمق سوراخ در پوست
جعبه مخصوص نوار های آزمایش
نوار آزمایش
كالیبره كردن وسیله اندازه گیری قند خون
بسیاری از گلوكز سنج ها باید قبل از انجام هر آزمایش جدید كالیبره شوند. هر وسیله اندازه گیری روش كالیبره شدن مخصوص به خود را دارد كه باید راهنمای دستگاه به دقت خوانده شده و با آن مطابقت داده شود.
بعضی از وسیله ها رمز دارند كه اغلب به صورت یك كد باید وارد شود. در این تصویر، كدمورد نظر ، شماره روی شیشه نمونه است كه با استفاده از دكمه كالیبره شدن، در وسیله اندازه گیری وارد شده است. در بیشتر وسیله ها، دكمه كالیبره كردن معمولا با C مشخص شده است.
بعضی از وسیله های جدید نیازی به كالیبره شدن ندارند.