مدیریت نفت مصرفی

مدیریت نفت مصرفی|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مدیریت نفت مصرفی

ارتقا و پیشرفت کردن تمدن عالی و برتر به عنوان نتیجه ای از دانش احتراقی و انفجاری می باشد که نه تنها منجر به تئوری ها و فرایندهای جدیدی شده است بلکه ایجاد کننده کشفیات جدید به خصوص سوخت های فسیلی و زغال سنگ های غنی نیز بوده است. در سال 1859 انسان و بشر یک صندوقچه پنج را در طبقات زیرین زمین کشف کرد. این نفت و گاز بود که به صورت جالب توجهی ارزان و به آسانی به عنوان منبع در دسترسی از انرژی بود. ما این کار را انجام داده بودیم – یا این که حداقل برخی از ما کار این اکتشاف را انجام داده اند- که در این صورت هر کسی می داند چه کسی این گنجینه را در زیر زمین کشف کرده است- در نهایت آن را به سطح زمین آورده است و با شادی و خوشی زیاد از این گنجینه استفاده کرده است.