تحقیق كلیات شبكه های توزیع

تحقیق برق و الكترونیك,شبكه های توزیع,توزیع برق,شبكه های فشار قوی,انواع شبكه های توزیع برق,لوازم موزد نیاز شبكه های توزیع,شبكه های فشار متوسط,فشار ضعیف|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تحقیق كلیات شبكه های توزیع

فصل اول

1-1) آشنایی با انواع شبكه های توزیع
برای توضیح بحث شبكه های توزیع مناسب است مختصرا مقدمه ای را بیان نماییم امروزه به علت بالا بودن مقدار انرژی الكتریكی مصرفی و فاصله تولید این انرژی كه به دلایل متعدد( رعایت محیط زیست و وجود منبع كافی آب و نزدیكتر بودن به جاده های بین المللی جهت حمل مواد سوختی و وجود زمین مناسب برای نصب تاسیسات سنگین نیروگاههای حرارتی) در خارج از شهرها با فاصله ای نسبتا زیاد ایجاد و الزاما از این فاصله انتقال انرژی الكتریكی زیاد به نقاط دور دست به خاطر مقاومت هادیها نیاز به افزایش ولتاژ و سپس نزدیك مصرف كننده ها به علت نیاز به ولتاژ فشار ضعیف مجددا احتیاج به كاهش ولتاژ می‌باشد.
لذا انتخاب ولتاژ و توزیع انتقال و توزیع متناسب با میزان بار (انرژی) و فاصله ی انتقال این انرژی تا محل مصرف انجام می گیرد و طراحی پستهای انتقال و توزیع و سپس ساخت و نصب و بهره برداری آغاز می گردد.

1- بحث پخش انرژی الكتریكی (توزیع) DISTRIBUTION و ارائه انواع شبكه های توزیع مطلب این تحقیق می باشد.
برای پخش انرژی بطور كلی چهار گروه اصلی هادی توزیع انرژی می شناسیم.
1-1) سیمهای با روپوش عایقی كه تا ولتاژ 1000 ولت درجه عایقی آن می باشد در ساختمانها بیشتر استفاده می شود.
2-1) سیمهای با روپوش عایقی برای ولتاژهای تا 1000 ولت برای رساندن انرژی برق به مصرف كننده‌های متحرك و سیار استفاده می گردد.
3-1) كابلهای روپوش دار روغنی و خشك با تحمل درجه عایقی برای 1000 تا ولتاژهای بالاتر برای استقرار در زیر زمین و كانالها یا زیر آب برای هدایت انرژی فشار ضعیف تا فشار قوی.
4-1) هادیهای بدون روپوش مسی و آلومینیومی بای انتقال یا توزیع انرژی فشار ضعیف 380 ولت تا ولتاژهای فشار قوی بالا تا 750 كیلو ولت می باشد.
لازم به ذكر است كه انتخاب هر یك از چهار گروه مذكور برای پخش یا انتقال انرژی بستگی به میزان انرژی و فاصله محل تولید تا مصرف و ولتاژ انتخابی و شرایط محلی و نوع مصرف كننده می باشد.
شبكه های با ولتاژ تا 1000 ولت را فشار ضعیف و از 1000 تا 63 كیلو ولت را فشار متوسط و بالاتر را فشار قوی می نامند.

2- ساختمان و كاربرد هادیهای جریان
بدیهی است كه برای هدایت انرژی در شبكه های توزیع و انتقال نیاز به استفاده از هادیهایی از نوع مس یا آلومینیوم خواهد بود.
این هادیها دارای مشخصه استقامت مكانیكی – مقاومت مخصوص و مقاطع مختلف می باشد.
لذا برای انتخاب جنس هادی باید به نوع خط و شرایط محیطی كه بر روی خط تاثیر خواهد گذاشت توجه داشته و به مهمترین خصائص هادی كه هدایت الكتریكی – مقاومت مكانیكی- استقامت شیمیایی – وزن هادی و مقطع هادی دقت نمائیم.

3- عایق های بكار رفته در پوشش عایقی كابل و ساختمان آنها
برای پوشش عایقی سیمهای برق غالبا از موادی بنام پلاستیك یا لاستیك و مشتقات آنها در لایه های متعدد متناسب با نیاز استفاده می گردد.
در شبكه‌های فشار ضعیف بیشتر از كابل (POLIVINIL CHOLORID) PVC
پلی ونییل كلرید و در مواردی كه به نرمش بیشتری نیاز باشد از كابلهای با پوشش لاستیكی استفاده
می شود.

4- ساختمان سیمهای دارای پوشش عایقی
برای سیمهای با پوشش عایقی كه مناسب نصب روی دیوارها می باشد و حداكثر تا مقطع 16 میلیمتر تك رشته برای سیمهای با پوشش عایقی كه مناسب نصب روی دیوارها می باشد و حداكثر تا مقطع 16 میلیمتر تك رشته بیشتر ساخته نمی شود و برای مقاطع بالاتر از چند سیمه استفاده می گردد با علامت مشخصه F نمایش داده می شوند و برای حمل انرژی به دستگاه های متحرك بیشتر از سیمهای افشان روپوش دار استفاده می گردد.