آشنایی با آثار تاریخی قزوین

مطالب دیگر:
بررسي ساخت برج‌هاي دوقلوي پتروناس و سازه هاي بکار رفته در آنبررسي‌ امكان‌ بيمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزي و تأثير آن‌ بر محيط‌ زيست‌ و تشويق توليدکنندگان برايبررسي تأثير اجزاي منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ايران بر نقدينگي آنبررسي و معرفي انواع موتورهاي احتراق داخلبررسي تاثير ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سودبررسي پايگاه داده در محيط نرم‌افزارهاي ACCESS , SQL و عملکردها و محدويدتهاتثبيت بيولوژيک نيتروژن در اثر همياري سويه هاي مختلف باکتري آزوسپريلوم با ارقام مختلف گندم با ابررسي تاثير خصوصي سازي شرکتهاي دولتيبر ارزش افزوده اقتصادي آنهاتاثير مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبررسي تاثير مشکلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان همراه با نمونه هاي آماريتاثيرسهام مديريتي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورسبررسي تحليلي و آزمايشگاهي نيروي محوري توليد شده در پلوس اتومبيلبررسي انواع کودهاي شيميايي و طبقه بندي و خواص آنهامونتاژ در سينما و نقش تعيين كننده‌ آن در ايجاد درونمايه‌ي ي و مونتاژ سکانس خودکشي سرباز پايل در فبررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصيبررسي رابطه بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML وبررسي رابطه بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک و غير سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهرانبررسي رابطه بين سود اقتصادي و سود حسابداري با ROE در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاداربررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهبررسي حرکت شتابدار و معادلات و مسائل آن
تحقیق,دانلود تحقیق,شهر قزوین,استان قزوین,تحقیق تاریخ,آثار تاریخی قزوین,مسجد كبیر,تاریخ و جغرافیای قزوین|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آشنایی با آثار تاریخی قزوین


مقدمه :
سپاس پروردگار را كه انسان را از خاك بی جان آفرید و به او نطق و بیان عطا فرمود – به انسان نوشتن آموخت تا او بتواند میوه بستان اندیشه های خود را به كام مشتاقانش بچپشاند و نغمه های جانبخش وجود را به گوش ایندگان برساند .
سرزمین قزوین با پیشینه ای در عرصه های علم ، فرهنگ ، اندیشه و دارای قدمتی دیرینه است و نشانه های تمدن 9000 سال پیش از میلاد درادر خود نهان دارد كه با پیدایش اسلام در ایران موقعیت و اهمیت بسزادی یافت و مهد پرورش علوم اسلامی از جمله حدیث ، تغییر فلسفه ، عرفان ، كلام فقه ، نجوم و ادب قرار گرفت و تا عصر حاضر این روند ادامه یافت .
ظهور چهره های نامداری همچون میرزا حسین خان سهپسالار قزوینی «صدراعظم» یسد اشراف الدین حسینی قزیوینی « نسیم شمال » عارف قزوینی ، علی اكبر دهمزا ، علامه محمد قزوینی . حجت الاسلام سید علی اكبر ابوترایی ، شهیدان محمد علی رجایی و عباس بابایی و .. در این خطه به چشم می‌خورد كه از تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی حكایت می‌كند .
یورش بی امان تمدن بی پروا غروبوزرق و برق ظاهر فریب ابزار و وسایل و تكنولوژی جدید ، موجب جلب توجه اذهان و افكار كسانی خواهد شد كه بیشتر به گذراندن زندگی مشغولند و كمتر به حقیقت آن می‌اندیشند در پی این هیاهو و جنجال تبلیغاتی ، فرهنگ بی ریشه و دنیا گرامی غربی به شیوه های نوین و جذابیتی كاذب جای فرهنگ مذهبی ملی مردم را می‌گیرد كه از پیشینه درخشان و هدفدار پدران خویش آگاهی می‌داشتند . شاید با درایت و شكیبایی هنرمندان این هیاهوی بی معنا را به هیچ می‌انگاشتند و صراحت حیات را می‌پیمودند و پرچم پر افتخار پدرشان را دست به دست تا بی نهایت زندگی ، دلیل راهشان می‌كردند – بی شك اثر ملتی بدانند كه اجدادشان طالایه دار فرهنگ انسانی و پیش قرلولان تمدنی سالم و صالح بودند – با نازدنگی و بالندگی دیگری به زندگی و دنیا می‌نگریستند و البته كه خفتگان ظلمت شب رهروان طلیعه را صواب را نمی یابند .
نسل جدید ، نسلی كه نتواند فرزندان كیستند و خود را و فرهنگ خود را نشناسند بی گمان به ورطة گرامی فرهنگی نزدیتكرند – ما بر سر‌ان نیستیم كه تعجب جاهلی آباء و اجدادی را نده كنیم كه هرگز چنین مباد بلكه منادب آینم كه وظیفة همة كسانی كه آیندة فرجام و تمدن بیگانه را می‌دانند و می‌شناسند یك دل و صادقانه از هر آنچه هدایتی نباید – رسالتی بر دوش دارند و هم امروز ها جلو این شبیخون بی هویتی و واماندگی را گرفت كه فردا دیر است .

قال رسوالله … قزوین با ء‌ من ابواب الحبه .
محودة جغرافیایی قزوین پنه ایست طویل كه فاصلة بین 57/36 درجة سانتی گراد تا 38/35 درجة سانتی گراد عرض شمالی و 01/51 درجة سانتی گراد تا 18/48 درجة سانتی گراد طول شرقی گسترده شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1298 متر است و با توجه به موقعیت ویژة جغرافیایی در مركز یكی از مهمترین گروههای ارتباطی شبكه راههای اصلی ایران و از جمله جادة ابریشم بوده و فراز و نشیب تلخ و شیرین را پشت سر نهاده است . شمال ان را سلسله جبال سر به فلك كشیدة البرز از شمال شرقی به طرف جنوب غربی در بر گرغفته متعلق به دوران سوم زمین شناسی و در دل خود معادنی دیقیمتی را نهان داشته است و نواحی اساطیری الموت و رودبار در آنجا واقع هستند قلعة قدیمی آتش نشان «درخك» با 2770 متر و « تخت سلیمان با بلندی » با بلندی 4400 متر سر به آسمان می‌سایند و با عبور از گردنه های « سلمبار » و « آلو چشمه » می‌توان به شهرهای تن كابن ، لنگرود و رشت سر ازیر شد – و با به هم پیوستن رودهای «طالقان» و «الموت » و « شاهرود» و « یفسد رود » در لابلای فراز و نشیب البرز غربی می‌خزد و آبادانی به ارمغان می‌آید كه با احداث كانالهایی آب آن به طرف دشت وسیع قزوین هدایت می‌شود .
قزوین در دامنة جغرافیایی رشته كوه البرز دشت پهناور و حاصلخیز به وسعت 443 هزار هكتار دارد كه باختر ، رشته كوههای شمالی – جغرافیایی «چرگر» آن را از زنگان «خمسه» جدا می‌كند و در جنوب چند رشته كوه موازی به نام «رامند» و از غرب به كوههای «خرقان» و در دز گزین همدان اتصال می‌یابد و از جانب خاور بی هیچ مانعی به «ساوه» و «ساوجبلاغ» می‌پیسوندد كه جزئی از دشتهای قزوین بوده است – روهای « خر رود » یا «رود شور » و «ابهر رود» و « حاجی عرب» و دیگر رودهای فصلی بخش دیگری از دشتها را آبیاری می‌كند – با «مه » یا «سرد» متناوباً در یال می‌وزد و در تابستان خنكی هوا را به همراه دارد و باد « راز » یا «گرم» كه از طرف جنوب غربی می‌وزد و تبخیر هوا رادر پی دارد و باد «كهك» یا «قاقازان» نیز موسمی و داراس خصوصیات هوای گرم است . در منطقة قزوین صدها تپة باستانی شناسایی شده كه هر یك برگ ظریفی از تاریخ و تمدن میهن اسلامی ما را در سینه جای داده اند و تنها حفاری تپه « سگزآباد» نشان گرد تمدن 9000 سال یكجاننشینی در این دشت حاصلخیز است .
قزبوین را در نوشته های قدیم اروپای شهر باستانی « ارساس» یا « ارساسیا » و در تواریخ یونان همان شهر قدیمی « راژیا» در زمان اشكانیان به نام مؤسس آن «اردپا» خانده اند ساسانیان آنم را « كوشین » نامیدده اند یعنی سرزمینی كه نباید از آن غافل شد برخی هم آن را «مستوین» یا شهری كه مردمی پر صلابت استوار دارد و بعضی از مورخین هم معرب كاسپین گفته اند كه دلیل آنكه قوم «كاسیت» از مجاور دریای مازندران به طرف این دشت مهاجرت كرده و با اقوام بومی اختلاط نموده اند و گروهی هم به مركز ایران رفته اند و دریای خزر نیز به همین دلیل به « بحرالقزوین» یا « دریای قزوین » اشتهار دارد .
منطقة قزوین به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی كشاورزی و مواصلاتی همیشه تاریخ مد نظر بوده است چنانچه در زمان اقتدار حكومت «مادها» یكی از نقاط ویژه حكومتی در ارتباط با پایتخت «هكمتانه» بوده . راههای مهم ارتباطی از آن می‌گذشته و از نظر اقتصادی و نظامی نقش مؤثری داشته است . از نوشته های آشوری بر می‌آید . د| مهد و استراتاژیك «ساگ بیتو» ویران می‌شود – اما هنگام بازگشت مادهای در منطقة كوهستانی قزوین همدان راه را بر آشوری می‌بندند و بزری خونین به راه می‌اندازند .
پس از وی «سارگون» به بخشهای وسیعی از قزوین لشكر كشی می‌كنند تا بلكه در «دژمهد» «اندار پارتن آنو » را در شرق «سپردا» نزدیك ناحیة كنونی قزوین از میان بردارد .