سمینار ارشد طبقه بندی سایت های شبکه اجتماعی مبتنی بر شاخص شبکه والگوهای ارتباطی

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت تحلیل برج مسکونی انرژی زنده کلمبیا🔗پاورپوینت تحلیل نانوایی توقف لهستان🔗پاورپوینت تحلیل مرکز پشتیبانی علمی کالج Miami Dade آمریکا🔗پاورپوینت تحلیل کلاس بلوک شمالی برزیل🔗پاورپوینت تحلیل سالن بدنسازی دشت نور مازندران🔗پاورپوینت تحلیل بازار Sintra پرتقال🔗پاورپوینت تحلیل مدرسه Hessenwald آلمان🔗پاورپوینت تحلیل برج های Veer آمریکا🔗پاورپوینت تحلیل کیوسک دریاچه آمریکا🔗پاورپوینت تحلیل دانشگاه Case Western Reserve آمریکا🔗چشم انداز کاربرد مواد هوشمند (پیزو الکتریک)🔗جزوه تخلفات ساختمانی🔗جزوه آشنایی با آزمایش های راهسازی🔗پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری تفریحی لاله پارک تبریز🔗پاورپوینت تحلیل مهمانسرای پدری اصفهان🔗پاورپوینت تحلیل دفتر خدمات نارنجی روسیه🔗پاورپوینت تحلیل ساختمان شماره ۸ مکزیک🔗دانلود پاورپوینت کلیات شهر🔗دانلود پاورپوینت ساخت شهري🔗آموزش کاربردی نرم افزار تحلیل آب و هوایی climate consultant به همراه داده های آب و هوایی تهران
سمینار درس شبکه اجتماعی,پاور پوینت و مقاله اصلی SNSs ,شبکه اجتماعی,الگوهای ارتباطی, طبقه بندی, دنیای کوچک,مقیاس آزاد,جفتی, شاخص|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با سمینار ارشد طبقه بندی سایت های شبکه اجتماعی مبتنی بر شاخص شبکه والگوهای ارتباطی

طبقه بندی سایت های شبکه اجتماعی مبتنی بر شاخص شبکه والگوهای ارتباطی

-اطلاعات شبکه اجتماعی

3-تجزیه و تحلیل ساختار شبکه

3-1 توزیع شاخص های شبکه

3-2 مقایسه با SNSهای دیگر

3-3 طبقه بندی SNSها بوسیله دسته بندی نزدیک

4- ویژگی SNSs و تجزیه و تحلیل فعال سازی بر روی رفتار کاربران

4-1 فرمولاسیون شاخص

4-2 نسبت تجمیع و پوشش

4-3 ویژگیهای ساختاری SNSs بر اساس الگوی ارتباطات


چکیده

ما تعداد زیادی از داده و سرویسهای کوچک شبکه اجتماعی را تجزیه و تحلیل و آنهارا از نظر ساختار و الگوهای ارتباطی خود طبقه بندی کردیم. با استفاده از این طبقه بندی، تجزیه و تحلیل ویژگی های خود می توان پی برد که بسیاری از آنها را دنیای کوچک، مقیاس آزاد و جفتی منفی را در بر دارد. ما نیز آنها را بر اساس شاخص های محاسبه شبکه و در مقایسه با یکدیگر در چهار گروه طبقه بندی می کنیم. در نهایت ما الگوهای ارتباطی خود را شناسایی و چهار نوع از شبکه های دوست: جزئی، برابری- فراگیر و مستقل را طبقه بندی می کنیم.

واژگان کلیدی: شبکه اجتماعی، الگوهای ارتباطی، طبقه بندی، دنیای کوچک، مقیاس آزاد، جفتی، شاخص

مقدمه

به عنوان بخشی از رشد ثابت از ابزارهای شبکه ارتباطی جدید، وگسترش سرویس های شبکه اجتماعی (SNSs) مانند فیس بوک و اورکات را که تا حد زیادی موثر بر جوامع در سراسر جهان شده اند.

بسیاری از مطالعات قبلی شبکه های اجتماعی آنلاین بود. آدمیک و همکارانش. به عنوان مثال آدمیک و همکارانش، در دانشگاهی به نام SNS و رابطه میان تجزیه و تحلیل ساختار ویژگی ها و شخصیت کاربران که از آن استفاده می کنند مورد مطالعه قرار گرفت. یوتا و همکارانش در سال 2007در بررسی ساختار شبکه ی mixi و کشف و شکاف در توزیع اندازه جامعه که در شبکه های اجتماعی واقعی مشاهده نمی شود