ترجمه درس شبکه پیشرفته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و شبکه کامپیوتری

ترجمه درس شبکه پیشرفته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و شبکه کامپیوتری,بررسیهای امنیت حافظه و فایل برای سیستمهای شبکه گرید,Security Grid,File and Memory Security Analysis for Grid Systems|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با ترجمه درس شبکه پیشرفته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و شبکه کامپیوتری

File and Memory Security Analysis for Grid Systems

بررسیهای امنیت حافظه و فایل برای سیستمهای شبکه

چکیده

شبکه امنیت معماری امروزی از دسترسی غیر مجاز به فایلهای مرتبط با انجام کار یک ماشین دور دست ممانعت نمی کند. برنامه ها و داده ها و اطلاعات به یک ماشین دوردست برای کامل کردن مراحل کارها انتقال داده می شود.

در این كار، اول، ما یك قرارداد(پروتکل) كشف منبع گرید را حاضر كردیم كه منابع محاسباتی را بدون نیاز به بروکرها كشف می كند. قرارداد یك مكانیسم نمره‌گذاری برای جمع آوری و رتبه بندی منابع و جداول داده‌های مسیر یاب اینترنت ( كه جداول مسیر یابی گرید نامیده می شود)می باشد، که جهت ذخیره سازی و بازیابی منابع استفاده می كند.

مقدمه

یکی از اهداف امنیت معماری به طور محرمانه است که اطمینان می دهد که دسترسی به منابع کامپیوتر باید به طور مجاز و قانونی باشد، تحقیق ایمنی شبکه به طور رایج حول ایجاد راه حلهای بهتری برای یافتن نیاز هاست، قانون امنیت ارتباطی سیاستها و روشهای امنیتی موثر، و دستیابی به کنترل است . برای مثال بنیاد ایمنی شبکه x.509 globus با استفاده از پروکتل tlsبرای تایید و تصدیق دو طرفه و واگذاری فراهم شده است .gxt یک ارتباط بدون رمز گذاری شده ایی را فراهم می کند. اما می تواند برای رمز گذاری ارتباط شکل بندی شود