ارزیابی كارایی شبكه های كامپیوتری و بررسی آن در Grid

سمینار کارشناسی ارشد درس ارزیابی و کارایی شبکه,بررسی مسائل و مشكلات جدید در ارزیابی كارایی شبكه های كامپیوتری ,ابزارهای تحلیل كارایی , بررسی معیارها , بررسی كارایی در شبكه های مختلف ,بررسی معیار كنترل پذیرش در شبكه كامپیوتری ,ارزیابی کارایی شبکهGrid , بررسی كارایی شبكه های Grid , تحلیل کارایی Grid , مسائل و مشکلات موجود در کارایی G|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با ارزیابی كارایی شبكه های كامپیوتری و بررسی آن در Grid

سمینار کارشناسی ارشد درس ارزیابی و کارایی شبکه

چکیده

شبکه های Grid از لحاظ معنایی و ساختار از سیستم های توزیع شده متفاوت می باشند. بنابراین تحلیل کارایی این شبکه نیاز به دقت خاصی دارد. در این بخش نیز با توصیفی مختصر تفاوت Grid با سیستم های دیگر را بررسی می کنیم.

یک شبکه ی محاسبه دسترسی هماهنگ و آشکاری را به منابع محاسبه برای کار برای شبکه فراهم می کند.

مدیریت جریان کار و کشف منبع دو عملکرد مهم یک شبکه ی هوشمند است. مدیریت جریان کار به ایجاد اتومکانیکی جریان کار و انجام هماهنگ شده دلالت می کند .و کشف منبع و تخصیص و خواسته منبع تسهیل ایجاد می کند.

برنامه ها و داده ها و اطلاعات به یک ماشین دوردست برای کامل کردن مراحل کارها انتقال داده می شود.

واژگان کلیدی: توزیع، کارایی، محاسبه، آشکار، کشف منبع، تخصیص، دوردست، هوشمند، انتقال داده


مقدمه :

امروزه اینترنت و شبكه های كامپیوتری به سرعت در حال رشد می باشد. این پیشرفتهای روز افزون كه در شبكه های كامپیوتری بوجود می آید باعث می شود كه بدنبال روشهایی باشیم تا میزان كارایی این شبكه هارا نیز در سطح بالایی حفظ كنیم.

معیارهای مختلفی برای بررسی ارزیابی شبكه های كامپیوتری وجود دارد. در بررسی مطالب ارائه شده ابتدا معیارهای ارزیابی شبكه ها را بیان كرده و تاثیر این معیارها را به یکدیگر نشان می دهیم و سپس در چند نمونه از شبكه های كامپیوتری این معیارها را مورد بررسی قرار می دهیم و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز NS2 و نمودارهای موجود نتایج را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به معرفی شبكه های Grid میپردازیم ومشكلات ارزیابی این نوع شبكه ها را نشان داده و برخی از معیارهای ارزیابی را در Gridمورد بحث قرار می دهیم.

فهرست
ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری
ارزیابی كارایی سیستم ها و شبكه های كامپیوتری
بررسی مسائل و مشكلات جدید در ارزیابی كارایی شبكه های كامپیوتری
ابزارهای تحلیل كارایی
بررسی معیارها
بررسی كارایی در شبكه های مختلف
بررسی معیار كنترل پذیرش در شبكه كامپیوتری
ارزیابی کارایی شبکهGrid
بررسی كارایی شبكه های Grid
تحلیل کارایی Grid
مسائل و مشکلات موجود در کارایی Grid
معیارهای کارایی و خصوصیات کارایی
محک زنی (benchmarking )
تاثیر متقابل کاربردها و زیر ساختارها
بهینه سازی ، سازگار کردن کارایی
معیارهای كارایی Grid
ارزیابی از GRID
مراجع

به همراه اسلاید پاورپوینت و متن زبان اصلی